Onlineshopping

Ekologiska produkter

Är du intresserad av att köpa produkter som är framtagna på ett rättvist sätt, som inte innehåller onödiga tillsatser samt inte är skadliga för miljön? Har det varit för 10 år sedan skulle det inte vara möjligt för alla. Bodde man i ett mindre samhälle med begränsat utbud var enda alternativet att ta fram produkterna själva. Idag dock, kan du enkelt göra det, online. 

Ekologiska produkter

För att en produkt ska få kallas ekologiska krävs det att de odlats och förädlats enligt EU-direktivet för ekologisk produktion. Alla aspekter runt produkten tas med så som att det inte använts kemiska bekämpningsmedel, att fodret till djuren till största del är producerat på gården samt att djuren får gå ute fritt och få utlopp för sina naturliga beteenden.

I Sverige finns även andra märkningar som är bra att känna till. KRAV-märkning på en produkt visar att den är framställd enligt KRAV:s kriterier. KRAV har till uppgift att ha regler, kontroller av produkter samt att få till stånd en ökad ekologisk odling och djurhållning.

Rättvis handel, eller ”Faire Trade” är en märkning som visar att produkterna är framtagna med en rättvis handel från de u-länder som de kommer ifrån samt att arbetarna har bra arbetsförhållanden och får en rimlig lön för sitt arbete. De kräver också att barnarbete ej förekommer och att diskriminering motverkas. Fairtradeföretag skall även kontinuerligt arbeta med att minska sin miljöpåverkan.

Ecocert är den största certifieringen för ekologiska produkter i EU och USA och genomför inspektioner i över 80 länder. För att få klassa sin produkt som Ecocert så krävs det att minst 5% av innehållet är ekologiskt och att resterande 95% är helt naturligt. Anledningen till detta är att endast det som är odlat får kallas ekologiskt, vilket gör att till exempel vatten inte kan klassificeras som ekologiskt. Certifieringen kom till 1991 i Frankrike och certifierar förutom skönhetsprodukter allt från mat till textiler.

grön-gåva

Ekologiska produkter online

I och med e-handeln har det blivit lätt att göra ett medvetet val och köpa ekologiska produkter. Idag finns det ett relativt stort utbud online som erbjuder ekologiska produkter, både hälso- och skönhetsprodukter och livsmedelsprodukter. De seriösa och bra shopparna som idag finns har tydliga innehållsförteckningar på sina produkter och tydlig information om vad det är man köper.

Hoppas du också gör ett medvetet val och väljer bra produkter.