Onlineshopping

Framtidens shopping

Det sker en allt högre grad av digitalisering i världen och en frågeställning det innebär, är hur det kommer att påverka framtidens handel. Hur ständigt uppkopplade konsumenter ska bli tillgodosedda av exempelvis handelskedjor och butiker? Detta är bara en av många intressanta frågeställningar om hur shoppingen kan komma att se ut.

Många framtidsexperter försöker måla upp olika tänkbara scenarior för att på bästa sätt komma fram till hur framtidens handel, shoppingmiljöer och konsumentbeteenden kan tänkas bli. Det de flesta är överens om, är att det inte kommer räcka att agera traditionellt med enbart en kanal, som en butik eller en hemsida. Man pratar istället om ett multi-kanal tänk som hela tiden behöver vara dynamiskt. Och detta kommer öka kraven på exempelvis köpcentrum när det gäller flexibilitet och upplevelser för kunden. Representanter inom handeln tror också att största utmaningen ligger i att utveckla bättre interaktion med sina kunder, exempelvis mer attraktiva shoppingmiljöer. En trend det också pratas mycket om är temporära marknadsplatser och events, både i städer och på nätet. För att få konsumentens intresse är detta exempel på hur föränderliga varumärken kommer att behöva vara. Det är dock självklart svårt att fastställa detta exakt. Dessa framtidsexperter tror att kommande tio åren kan bli de mest dramatiska någonsin. Exempelvis säger framtidsforskaren Theodore Modis att fem dagar under 2025 kommer motsvara lika mycket upplevelser som hela 1900-talet.